MAKIBAKAS-FACEBOOKXX

MAKIBAKAS PARA SA KALUSUGAN AT LAKAS 

Para magpadala ng inyong donasyon narito ang mga NDA Accounts kung saan maaari
maghulog ngDonation/Pledge for the Milk Feeding Program:

 NDA Central Office -Account # :0712-101407 - Land Bank Of the Philippines, North Avenue Branch

 NDA Visayas Field Office -Account # :1332-0039-56- Land Bank Of the Philippines    Mandaue Branch 

 NDA Mindanao Office Account # : 0152-0385 – 69 -Land Bank of the Philippines    Capistrano Branch

Maari lang ilakip ang inyong mga pangalan at tirahan o email address upang mapadalhan namin kayo ng aming taos pusong pasasalamat.